Alginit, přírodní pomocná půdní látka

Alginit – prodej

ALGINIT (A)

Přírodní pomocná půdní látka

Unikátní, prakticky neznámá široké veřejnosti, (vědecké i zemědělské) zemitá řasovitá, organicko-minerální hornina vznikla před 3 až 5miliony lety (pliocén), působením primitivních řas, biomasy a zvětráváním vulkanického prachu, když se uložily odumřelé řasy v kráterových sopečných jezerech.

A můžeme zařadit mezi EKOLOGICKÁ ORGANICKÁ HNOJIVA s obrovskou schopností zadržovat vodu a vázat na sebe toxické těžké kovy, a udržet je před vyplavováním do vnějšího prostředí, protože stejně jako živičná břidlice obsahuje až 40% HUMUSU a 35% VÁPNA.

Použít lze v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č.834/2007
a Nařízení Komise (ES) č 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů má certifikát BIOKONT – CZ – BIO – 003.

 

Reference

 

Odborný měsíčníkVinařský obzor

Sborník z konference Kostelec nad Černými lesy - 13.a 14.5 2015, ing. Jan Vopravil Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Zbraslav

Konference Elwri: Zadržování vody v krajině - 6.4.2017

Konference Produkční a enviromentální přínosy II - 17. a 18.5 2017 Kostelec nad Černými lesy

Alginit: Přírodní eko-bio pomocná půdní látka

Odborný měsíčník: Vinařský obzor

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. : POTENCIÁL VYUŽITÍ ALGINITU PŘI VÝSADBĚ NOVÝCH KEŘŮ, OKRASNÝCH STROMŮ, OVOCNÝCH STROMŮ, VINNÉ RÉVY

 

Alginit – chemický rozbor

Zatím bylo zjištěno na 64 makro(N, P, K,…..), mikro(Zn, Se, S, B),…..prvků. Např. je zajímavý vysoký obsah bóru, který působí u rostlin jako vitamín C u živočišných organismů.

Organická příměs A zvyšuje vlhkost i teplotu v půdě, podporuje sorbční komplex, a tvorbu žádoucích huminních kyselin v půdě. A nemá dobu exspirace, nelze ho předávkovat, podle pedologické stupnice s PH 7,35 je mírně alkalický.

Uplatňuje se:

  1. v zemědělství, lesnictví, zahradnictví…
  2. v ekologii, ochraně životního prostředí
  3. v ekonomice

1. Zemědělství, lesnictví, zahradnictví…

alginit, vlastnosti

2. Ekologie a životní prostředí

alginit, vlastnosti

3. Ekonomika

Tento materiál vychází z výzkumných úkolů, empirických zkušeností a jiných materiálů dodaných a získaných i ze zahraničí.

Pro konkrétní informace můžete své dotazy směřovat na sansara@sansara.cz