Logo Alginit Prodej

Chemické a fyzikální vlastnosti Alginitu

Obsah minerálů: montmorillonit, illit, dolomit, kalcit, aragonit, křemen, sádra, plagioklas, siderit, magnezit, pyrit, živec draselný.

Obsahuje všechny makro i mikroprvky (N, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, P2O5, K2O,...), které jsou potřebné pro výživu rostlin.

Obsahuje širokou škálu stopových prvků, které dotváří komplexní obraz o agrochemické hodnotě alginitu. Významné jsou, kromě výše uvedených prvků, také titan (Ti), kobalt (Co), nikl (Ni), litium (Li), chrom (Cr), ...

Z rizikových prvků (As, Cd, Pb, Ag, Cr, Se, Hg) ani v jednou případěn ebyly překročeny hodnoty limitního obsahu podle EU normy.

prvky sloučeniny měrná jednotka průměrný obsah
ph/CaCl2   6,790
ph/H2O   7,350
P mg/kg hmoty 65,500
K mg/kg hmoty 254,210
Mg mg/kg hmoty 2745,000
Ca mg/kg hmoty 3420,000
Na mg/kg hmoty 248,630
Nt total % hmoty 0,215
P2O5 tot. % hmoty 0,140
K2O tot. % hmoty 1,370
MgO tot. % hmoty 1,570
CaO tot. % hmoty 1,840
Cu mg/kg hmoty 26,430
Zn mg/kg hmoty 32,420
Se mg/kg hmoty 1,420
Fe mg/kg hmoty 191,350
Mn mg/kg hmoty 58,300
S mg/kg hmoty 3670,000
B mg/kg hmoty 62,400
Ti mg/kg hmoty 7680,000
C tot. mg/kg hmoty 10,930
N tot. mg/l hmoty 191,000