Logo Alginit Prodej

Top list vlastností a výhod alginitu

Vlastnost

Popis

Přírodní

Jde o 100% přírodní, chemicky neupravený materiál

Ekonomický

Kombinací všech jeho vlastností je cenově zajímavým produktem a finančně výhodnou investicí, která může být podporována státními dotacemi po celém světě, stejně jako strukturální fondy EU

Nenáročný na frekvenci aplikace

Stačí aplikovat v průměru 1 x za 4 až 5 let

Vzácný

Výskyt alginitu je vzácný, a tím i zajímavý; maďarský alginit se nachází na ložisku, které je méně známé

Vodohospodárný s vlastnostmi hydrogelu

Alginit je vynikajícím absorbentem vody:

 • absorbuje vodu v objemu cca 130 % svojí váhy
 • snižuje množství a pravidelnost závlahy
 • reguluje distribuci vody ke kořenům rostlin
 • zadržuje vodu ve svrchních vrstvách půdy
 • zvyšuje dostupnost vody ke kořenům rostlin
 • rovnoměrně zvlhčuje rostliny a půdu
 • snižuje odplavování živin a vody do spodních vrstev půdy

Snižuje zahnívání kořenového systému

Schopnost alginitu absorbovat přebytečnou vodu a postupně ji uvolňovat ke kořenům výrazně snižuje zahnívání kořenového systému i v podmínkách, kdy jsou rostliny vystavené vysokému přísunu vody

Složení z humusu, množství minerálních živin, různé stopové prvky

 

viz:

www.alginitprodej.cz

www.sansara.cz

 

Podporuje vznik a produkci dusíkatých bakterií

Alginit zabezpečuje přísun dusíku po celou dobu jeho účinnosti stimulováním vzniku a působení dusík produkujících bakterií, což je jeho významnou výhodou v porovnání s rychlodusíkatými hnojivy, z kterých jsou rostliny schopny vstřebat jen velmi malé množství v limitovaném čase a kde se zbytek odplavuje do nižších vrstev půdy (nebezpečné pro spodní vody) – alginit zároveň chrání půdu před zamořením dusičnany

Zvyšuje úrodnost

Zvyšuje ujímatelnost sazenic, imunitu a sílu rostlin a objem plodů. což má za důsledek zvýšení úrodnosti; zvlášť atraktivní je ve významně ztížených podmínkách (na písčité půdě se zvýšila úroda zrna kukuřice o 40 %) – zvyšuje přírůstky rostlinné hmoty, zvyšuje kvalitu a trvanlivost rostlin

Snižuje mortalitu sazenic a rostlin

Je výborným startérem při výsadbě rostlin a současně je regeneruje po šoku s přesazení, přispívá svými vodoregulačními vlastnostmi k ochraně kořenového systému před mrazem a snižuje mortalitu

Výrazně regeneruje půdu, zlepšuje její strukturu a fyzikálně-
-chemické vlastnosti

 • zpevňuje půdu, reguluje její vlhkost a zbavuje ji fytotoxických látek a zvyšuje teplotu v půdě
 • je mírně zásaditý, snižuje kyselost půdy
 • pórovitá struktura je výhodná při snižování eroze půd
 • výrazné zastoupení hořčíku je vhodné pro zlepšení vlastnosti písčitých půd

Dekontaminuje půdu, rekultivuje a sanuje enviromentální zátěže

 • alginit je výborným absorbentem těžkých kovů z půdy, které vstřebává a neuvolňuje je zpět (90% absorpce olova a 60% absorpce kadmia v průběhu 30 min při pokusu za použití 50 mg uvedených kationtů v litru roztoku
 • alginit je možné využívat při zpracování kalů z čističek odpadních vod, kde podporuje zvýšení rychlosti sedimentace kalu a sorpci vody, čímž snižuje nároky na prostory při odpařování vody z kalů na kalových polích
 • zvyšuje hodnotu a využití čistírenského kalu, když ho obohatí makro a mikroživinami

Chrání proti škůdcům a bakteriím a zamoření půdy

 • má antiseptické a antibakteriální vlastnosti
 • alginit je rostlinný kondicionér a imunizér v důsledku příznivých podmínek, které rostlina vytváří a udržuje
 • pH a složení alginitu snižuje výskyt škůdců a nepříznivých bakterií (např. streptokoky) a zamezuje šíření plísňových a houbových chorob
 • jako sorbent těžkých kovů chrání rostlinu před toxickými látkami

Výhodně kombinovatelný do substrátů

Snižuje množství a frekvenci aplikace vybrané přimíchávané látky a naopak zvyšuje její uchycení v cílené vrstvě půdy – zabraňuje jejímu rychlému a volnému odtoku

Nízký obsah solí a těžkých kovů

Při zpracování alginitu do půdy  se snižuje obsah soli – vysoký podíl soli v půdě není vhodný pro většinu rostlin a stromů (má na rostliny negativní osmotický efekt – tlak), a tak rostliny a  mikroorganismy trpí nedostatkem vody navzdory dostatečně vysoké úrovni půdní vlhkosti

Enviromentální

Zkvalitňuje životní prostředí:

 • alginit má schopnost dekontaminovat a regenerovat půdu po záplavách a jiných přírodních katastrofách
 • je vynikajícím startérem při výsadbě nové flóry (vhodný i při zalesňování pouště)

Všestranně využitelný

Alginit je nejen přírodní pomocná půdní látka, půdní kondicionér, přírodní kondicionér rostlin, přírodní látka s vlastnostmi hydrogelu, hornina zvyšující imunitu rostlin a ujímavost sazenic, ale také látka schopná v celosvětovém měřítku pomoci při sanaci ekologických zátěží a zazeleňování (zalesňování) planety na písčitých erodovaných půdách

Snižuje zápach ve stájích a urychluje zrání kompostu

 • dá se použít jako vnější pohlcovač zápachu, např. ve stájích a kompostárnách
 • snižuje množství bakterií a hmyzu